Selamat datang ke laman Web Mapping Majlis Perbandaran Kajang (MPKj), Selangor D. E.

Web GIS ini disediakan untuk meningkatkan lagi sistem penyampaian maklumat kawasan MPKj dengan lebih cepat dan telus.

Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) sentiasa berusaha dari masa kesemasa untuk melengkapkan maklumat dalam Web GIS ini. Bagaimanapun MPKj tidak menanggung sebarang obligasi atau liabiliti dari segi ketepatan dan kesempurnaan maklumat yang terkandung di dalamnya.

Pengguna tidak harus bergantung sepenuhnya untuk membuat sebarang komitmen kewangan atau sebagainya menggunakan maklumat dari Web GIS ini.

Jika terdapat percanggahan diantara maklumat dalam Web GIS ini dengan lain-lain rekod yang ada, MPKj mempunyai hak mutlak untuk menentukan maklumat mana yang tepat.

Perkhidmatan Web Mapping ini tidak terjamin sepanjang masa. Aplikasi Web Mapping, servers, sambungan internet mungkin terganggu atau perlahan dari masa kesemasa. Oleh itu jangan bergantung sepenuhnya kepada Web GIS ini pada waktu-waktu kritikal.

Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) atau lain-lain pihak tidak bertanggungjawab secara terus atau sebaliknya, insidental atau konsekuensial tidak sahaja keatas kerugian masa dan kewangan akibat dari penggunaan maklumat dari Web GIS ini.

Dengan mengakses ke laman WeB GIS ini anda telah bersetuju dan faham dengan terma dan syarat-syarat yang penggunaan WeB GIS tersebut.

Jika terdapat sebarang pertanyaan atau saranan sila hubungi kami dialamat berikut:

Penolong Pengarah,
Bahagian Teknologi Maklumat,
Tingkat 2, Menara MPKj,
MAJLIS PERBANDARAN KAJANG
Jalan Cempaka Putih. Off Jalan Semenyih,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

Tel : 03-87377899
Fax : 03-87348705
E-mail : [email protected]