1. Selamat datang ke laman WEB EIS (Executive Information System) Rancangan Tempatan Jajahan Majlis Daerah Tumpat untuk Majlis Daerah Tumpat (MDT), Kelantan DN. WEB GIS ini disediakan untuk meningkatkan lagi sistem penyampaian maklumat bagi kawasan PBT MDT dengan lebih cepat dan telus.
  2. Web EIS untuk Rancangan Tempatan Jajahan Majlis Daerah Tumpat ini dibangunkan sebagai sebahagian daripada Pakej Sistem Maklumat Geografi untuk Kajian Rancangan Tempatan Jajahan Majlis Daerah Tumpat 2020 dibawah selian Jabatan Perancangan Bandar & Desa Semenanjung Malaysia. Ia dibangunkan untuk memudahkan agensi-agensi dan pihak awam membuat rujukan secara online mengenai perancangan pembangunan bagi Kawasan Pentadbiran Majlis Daerah Tumpat sehingga tahun 2020.
  3. Majlis Daerah Tumpat (MDT) sentiasa berusaha dari masa kesemasa untuk melengkapkan maklumat dalam WEB EIS ini, bagaimanapun MDT tidak menanggung sebarang obligasi atau liabiliti dari segi ketepatan dan kesempurnaan maklumat yang terkandung di dalamnya. Pengguna tidak harus bergantung sepenuhnya untuk membuat sebarang komitmen kewangan atau sebagainya menggunakan maklumat dari WEB EIS ini.
  4. Jika terdapat percanggahan diantara maklumat dalam WEB EIS ini dengan lain-lain rekod yang ada, Majlis Daerah Tumpat mempunyai hak mutlak untuk menentukan maklumat mana yang tepat.
  5. Perkhidmatan WEB GIS ini tidak terjamin sepanjang masa. Aplikasi Web Mapping, servers, sambungan internet mungkin terganggu atau perlahan dari masa kesemasa. Oleh itu jangan bergantung sepenuhnya kepada WEB GIS ini pada waktu-waktu kritikal.
  6. Majlis Daerah Tumpat atau lain-lain pihak tidak bertanggungjawab secara terus atau sebaliknya, insidental atau konsekuensial tidak sahaja keatas kerugian masa dan kewangan akibat dari penggunaan maklumat dari WEB GIS ini.
  7. Dengan mengakses ke laman WEB GIS ini anda telah bersetuju dan faham dengan terma dan syarat-syarat yang penggunaan WEB GIS tersebut.
  8. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau saranan sila hubungi kami dialamat berikut:

Pengarah
Unit Perancangan Dan Bangunan
MAJLIS DAERAH TUMPAT
Jalan Dato' Keramat,
16200 Tumpat,
Kelantan Darul Naim.


Tel : 609-725 2224
Fax : 609-725 6919
E-mail : [email protected]